[kotrla.com] [seznam recenzí] [pak - blog autora] [sloupky pro Host] [texty] [fotografie] [scriptorium] [aluze]

Pavel Kotrla: Recenze a články

Autoři knih abecedně: A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž


Zdena Koláček: Tenkrát na východě (The Best of Zdena Koláček)(Brno: Host 2003)

Sex, alkohol a stylizace

Zdena Koláček : Tenkrát na východě (Brno: Host 2003) Před čtyřmi lety mě doma čekala tlustá obálka. Sejně tak i nedávno. Ta první obsahovala rukopis několika povídek, ta druhá již knihu, ve které vyšly. Obě tyto události jsou spojeny se jménem Zdeny Koláčka. V prvém případě jsem měl nedůvěru k řádkům, které jsem četl, a autorovy povídky jsem považoval za pozdní výkřik ohlasů beatnické literatury. Nějak jsem se zdráhal uvěřit, že zachycené události by mohly být pravdivé, a proto jsem coby šéfredaktor nabídku k jejich uveřejnění ve čtvrtletníku Texty odmítl.

Zdálo se mi nereálné, aby se hrdina povídky se silně autobiografickými rysy jen tak rozhodl a navštívil jednoho z nejznámějších bouřliváků americké literatury Charlese Bukowského. Teď tomu již věřím. Jsem ale rád, že podobnými rozpaky si prošla i redakce nakladatelství Host, která tuto skutečnost zmiňuje na záložce knihy. Přesto nakladatelství knihu s titulem Tenkrát na východě a s podtitulem The Best of Zdena Koláček (2000) nakonec vydalo.

Když se později začaly autorovy povídky objevovat v časopisech Tvar a Host, ptal jsem se sám sebe, zda jsem se ve svém úsudku nemýlil a nechybil, když jsem žádnou ze zaslaných povídek nezveřejnil. Ani po přečtení všech próz zmiňovaného výboru, který je autorovou knižní prvotinou, však na tuto otázku s klidným srdcem nedokážu odpovědět. Musím přiznat, že Koláčkovy příběhy jsou mi blízké především prostředím, ve kterém se odehrávají. Méně pak již svým zpracováním a obsahem. Rozpaky ve mně proto vzbuzuje i další citace ze záložky knihy, že Koláčkovy prózy se "zcela přirozeně ocitají ve společenství outsiderských knih, jako je Pelcovo A bude hůř. či Jerofejevova Moskva - Petušky." Ano, jisté styčné body by zde byly, ale prózy začínajícího autora hloubky dvou výše zmíněných děl nedosahují.

Nepopírám, že některé příběhy mne pobavily a zaujaly, jako tomu bylo u erbovní povídky Tenkrát na východě , kterou osobně považuji za vrchol sbírky. Některé z povídek ale představují spíše variace. Konfrontuje-li čtenář důvěrně známé prostředí s literárním obrazem, nutně srovnává. Události jsou líčeny se siláckou nadsázkou a syrovým jazykem kořeněným někdy nadbytečnou, přesto však funkční vulgaritou. Před očima vyvstává poměrně plastický obraz zapadákova, provinčního městečka na okraji republiky a vzdorovité a po vzpouře toužící generace, která nenaplněné tužby utápí v sexu a alkoholu. Bohužel to ale není zračný recept a možnou autorovu zkušenost nelze aplikovat na všechny povídky. A tak dlužno konstatovat, že po přečtení zmíněných próz zůstává dojem monotématična, které by přece jenom chtělo více narušit. Na druhou stranu je nutné přiznat, že autor se o to, byť nepříliš úspěšně, pokusil ve variaci na jeden z nejznámějších Kafkových příběhů.

Zájem, který kniha vzbudila, je poměrně značný a rozhodně není důvod, proč jej autorovi nepřát. Přesto kniha pokulhává za svými vzory, ať už je to beatnická generace, zmíněný Charles Bukowski či vzory domácí - a je v jejich vleku, když příliš zdůrazňuje pouze určitou část stylizace. Kniha nicméně výstižně evokuje období bezvýchodných a šedivých let osmdesátých. Ve své případné druhé knize by však autor měl zvážit, zda by nebylo vhodnější rozšířit a pozměnit okruh témat. Přes všechny tyto výhrady je vydání Koláčkovy knihy záslužným počinem.

Pavel Kotrla (2003; pro Týdeník Rozhlas; 19. 9. 2003 publikováno na rozhlas.cz)

Připomínky zasílejte na pkotrla@gmail.com, příspěvky nelze přetiskovat bez vědomí autora.Přečtěte si, co píšu na blogu:

Organics Studio: Joyce, Hemingway, Whitman (přidáno 15. 08. 2019)

Letní čtení na střeše 2019 (přidáno 06. 08. 2019)

Asi druhý život kostí (přidáno 29. 07. 2019)

Otevřené brány dřevěného tolerančního kostela na Velké Lhotě (přidáno 25. 07. 2019)

Cena za nejlepší scénář pro Jiřího Mička (přidáno 24. 07. 2019)[kotrla.com] [seznam recenzí] [pak - blog autora] [sloupky pro Host] [texty] [fotografie] [scriptorium] [aluze]