[kotrla.com] [seznam recenzí] [pak - blog ] [nakladatelství klenov] [sloupky pro host] [časopis texty] [fotografie] [scriptorium] [aluze]

Pavel Kotrla: Recenze a články

Autoři knih abecedně: A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž


Lubor Kasal: Hlodavci hladovci (Praha: Horizont 1995)

Co to kouká ze sklepa?

Lubor Kasal: Hlodavci hladovci (Praha: Horizont 1995)O svéráznosti svého básnického světa přesvědčil Lubor Kasal už ve svých předchozích dvou knihách a nejinak je tomu i ve sbírce Hlodavci hladovci, kterou, s velice osobitým a s textem ladícím výtvarným doprovodem Vladimíra Kokolii, ještě na samotném sklonku loňského roku vydalo nakladatelství Horizont.

Zatím co ke Kasalově poezii z Dosudeb (1989) a Vezdejšiny (1993) jsem cítil stálý odstup vyvolaný pro mne snad až přílišnou společenskou angažovaností veršů , básně Hlodavců hladovců ve mně vzbuzují pocity převážně libé. Ocitáme se v podivuhodném světě, ve kterém pohyb je nebezpečím, neboť půda pod nohama, která ještě před malou chvílí byla pevná, se nám najednou mění v horkou lávu. A my jsme nuceni ke krkolomným skokům, abychom neucítili vůni spáleného masa. Ale naše kroky nejsou příliš jisté a tak se stane, že doskočíme na okraj zdánlivě pevné plochy veršů, stmelené svým racionálním původem, uklouzne nám to a už se řítíme do temného Kasalova sklepení, kde vše je tak známé a exoticky cizí zároveň.

Při četbě těchto básní je neobyčejně důležitým nos, neboť bez tohoto smyslového orgánu se jinak připravujete o mnohé nuance obrazů jimiž jsme vystaveni. Na dálku čpí nejrůznějšími pachy, ale nejsou to vůně drahých parfémů, nýbrž odér krve, hnisu, moči a spermatu, pachy přirozenosti.

S nimi jsou potom spjaty verše žhavé erotiky, plné rozkoše a slasti a hraničících snad až s pornografickým naturalismem (chvěje se tvými ústy / ty moje tího / Zíváš když kouříš mi ho; tak naběhlý úd toho tvého kutila / stává se udavačem snů). Ale proč ne, když to nejsou samonosné obrazy a když zdařile dotvářejí kolorit Kasalových básní, ve kterých láska hraničí jednak s utrpením, jednak s pudovým chtíčem.

Ale vraťme se na chvíli k názvu sbírky. V knize nalézáme dvě básně s názvem Hladovec a dvě s názvem Hlodavec. Vždy po jedné z nich na konci prvé a na začátku druhé části sbírky, obě tyto části jsou uvozeny motty z Jiřího Koláře. Dohromady tvoří svérázný artistický celek s podtituly: milostná lyrika, próza, akrostich, sonet. Avšak právě báseň Hlodavec s podtitulem próza je svérázným pandánem ke dvěma dílům české literatury, ke klasické Babičce Boženy Němcové a k méně známé Babičce po pitvě surrealisty Karla Hynka. Zde, v této vědomé variaci na téma již vícekrát zpracované zaznívají tato slova: dnes žádná původní bolest není, utrpení trpně jen obkresluje prastará znamení a rány jsou jen mámení. V textu se sice mluví o bolesti fyzické, ale zároveň jde především o utrpení stvořitele, jež disponuje pouze použitými slovy.

S tímto faktem se Kasal dokáže vyrovnat po svém a kouzlí a pohrává si s významy a podobnostmi slov, s jejich zvukovou podobou: z houby zhouby stekl stolní jed; zvlhlá vrána roní se ránou / mezi stehy stahy stehny. Uveďme ještě jeden příklad, kdy název Úzkosti se objeví v prvém verši (úzké kosti). Tato báseň spolu s básní Z Toho čili z Toku tvoří celek spjatý lyrickým hrdinou skrytým za ukazovacím zájmenem středního rodu TO. Ale i když nás doprovází na třinácti stranách textu, příliš konkrétního se o něm nedozvídáme. Je to prostě tvor, jehož kluzké kosti plazí se z lízané sliznice. Je skryt v podzemí, v kanalizaci, a daří se mu tam dobře. Ale je to člověk, nebo hlodavec? Na to nám tento tvor upomínající na tvory Nápravníkovy poezie odpověď nedává.

Tyto básně představují vrchol sbírky, ale i básník Kasalových kvalit má právo na slabší chvilky. Ty u něj spatřuji v těch místech, kde báseň emocionálně oslabuje použitím množného čísla i tam, kde mluví sám za sebe. Myslím si, že záštitu bezpohlavního davu nepotřebuje a tato stylizace do mluvčího zástupů je zbytečnou.

Avšak i tato místa představují v současné poezii slušný nadprůměr, slabšími jsou pouze v kontextu Kasalově. Touto sbírkou pravděpodobně začíná dalšího období jeho tvorby. Doufejme jenom, že i další sbírky se vyrovnají této.

(Recenze pro Scriptum 1996, č. 19, květen, s. 72-73)

Připomínky zasílejte na pkotrla@gmail.com, příspěvky nelze přetiskovat bez vědomí autora.Přečtěte si, co píšu na blogu:

Marek J. Vavřinec: Krajinou Bohů, démonu a lidí (přidáno 05. 06. 2023)

Jeden příběh dvojím perem 2023 (přidáno 01. 06. 2023)

Vektor radosti (přidáno 21. 05. 2023)

Čtení Aleny Mornštajnové na Bystřičce (přidáno 25. 04. 2023)

Stínový profil (přidáno 17. 04. 2023)[kotrla.com] [seznam recenzí] [pak - blog ] [nakladatelství klenov] [sloupky pro host] [časopis texty] [fotografie] [scriptorium] [aluze]