[kotrla.com] [seznam recenzí] [pak - blog ] [nakladatelství klenov] [sloupky pro host] [časopis texty] [fotografie] [scriptorium] [aluze]

Pavel Kotrla: Recenze a články

Autoři knih abecedně: A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž


Ludvík Němec: Já jsem ta tma (Mladá fronta)

On píše nám, co může více...

Nestává se často, aby sbírka povídek otištěných časopisecky vyvolala recenzentský ohlas. Výjimkou se staly povídky Ludvíka Němce Já jsem ta tma, se skromným podtitulem Příhody; nic víc, které vyšly v roce 1994 jako pátý svazek edice Tvary. Nyní je, v rozšířené podobě, vydalo nakladatelství Mladá fronta. Kniha má obálku tvořenou kolážemi Miroslava Huptycha, autora, jehož mottem je sbírka povídek uvedena a které se stalo východiskem pro název knihy.

Oproti původnímu časopiseckému vydání jsou patrny některé změny. Především se původních deset povídek rozrostlo na čtrnáct (mimo jiné přibyla i povídka Tajné volby, známá z časopiseckého otištění v revui ROK, kde už v roce 1990 byla uvedena jako součást desetidílného souboru) a zmizelo rozčlenění do dvou oddílu s názvy Odsud a Odtamtud. Původní rozdělení na svět tam a tady zmizelo, tyto názvy byly odstraněny úplně, ale zato přibyl třetí oddíl, závěrečný, obsahující sice jenom jednu povídku, ale zato ze zřetelným kompozičním opodstatněním. Zcela určitě ne náhodou zde čteme tyto věty: "to se tak před smrtí stává, to se tak před smrtí zdává", které známe z úvodní povídky Můj příběh. Ludvíku Němcovi se tak podařilo "pouhý" povídkový soubor propojit v uzavřený celek, který má svůj počátek i konec.

Jak již napsal Vladimír Novotný (Tvar 14/94), tato útlá kniha (nyní 92 stran) vydá za víc než mnohé romány. Zcela jistě to lze tvrdit o povídkách z druhého oddílu knihy, které jsou shodně zasazeny do prostředí bývalého Sovětského svazu a které začínají shodně větou: Ta žena na objekt pohlédla... Objektem je muž. A to hrdinové se jmény Hálek, Kopač, Strmiska. V jedné z povídek (Tajné volby) je osloven dokonce sám autor. Všechno jsou to příběhy, ve kterých svou důležitou roli zahraje nečekaná náhoda.

Do popředí nejzřetelněji vystupuje triptych povídek Já jsem ta tma I - III s ústředním hrdinou Strmiskou, kterému se od neznámé ženy dostává podivuhodné nabídky. Nejprve je to nabídka, nechce vidět pokoj, ve kterém se zastřelil Jesenin. Pak má možnost navštívit hrob Dostojevského a naposledy hrob Puškinův. Protagonista podléhá své zvědavosti. Dostane se mu tak možnosti prožít události na pomezí snu a skutečnosti. Spolu s ním dostává tuto možnost i čtenář, který je Němcovým vyprávěním doslova pohlcen a uchvácen. Možná stejně jako samotní hrdinové. Ani on neví, zda to co právě čte je snem nebo skutečností, kam ho zavane další autorův rozmar. I když záleží na tom? Tento oddíl byl v prvém vydání označen jako Odtamtud. Toto označení sice zmizelo, ale jeho smysl jako by byl ponechán. Čtenář se opravdu ocitá někde jinde. Přinejmenším to platí v zeměpisném slova smyslu, ale hlavně se ocitáme ve světě, který se řídí snad jenom několika zákony: náhodou, smrtí, láskou, ale hlavně literaturou, která je druhotně obsažena ve všech textech této knihy.

Němcovy povídky docela dobře mohou být postaveny na roveň povídkám jihoamerických magických realistů, jako je Cortázar nebo Borges. Podobně jako oni i Němec ve svých povídkách spřádá paralelní děje a přesně buduje své konstrukce. Naštěstí ani on nezapomíná na to nejdůležitější: na radost z vyprávění a na jeho moc, ani na kouzlo nepopsaného papíru, toho svědivého pokušení, jehož jsme se stali ty, já i Strmiska obětmi...


Připomínky zasílejte na pkotrla@gmail.com, příspěvky nelze přetiskovat bez vědomí autora.Přečtěte si, co píšu na blogu:

Nový přírůstek: Zdeněk Volf – Z osrdcení (přidáno 05. 07. 2024)

Zdeněk Volf: Z osrdcení (2024) (přidáno 03. 07. 2024)

Klára Goldstein (přidáno 27. 06. 2024)

Básníci v prostoru Zlín 2024: Svatava Antošová – Sázení ohně (přidáno 16. 06. 2024)

Santini neomrzí (přidáno 16. 06. 2024)[kotrla.com] [seznam recenzí] [pak - blog ] [nakladatelství klenov] [sloupky pro host] [časopis texty] [fotografie] [scriptorium] [aluze]