[kotrla.com] [seznam recenzí] [pak - blog ] [nakladatelství klenov] [sloupky pro host] [časopis texty] [fotografie] [scriptorium] [aluze]

Pavel Kotrla: Recenze a články

Autoři knih abecedně: A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž


Živel č. 11

Živel 11

Za jedenáct čísel své existence se Živel stal dostatečně známým fenoménem na naši časopisecké scéně. Zvláštní pozornost si pak zaslouží poslední čísla s monotematickým zaměřením. A tak po architektuře a pornografii se nám do ruky dostává Londýn, tedy číslo věnované anglické metropoli. Zcela v intencích zájmů redaktorů Živlu se časopis věnuje klubovému životu, hudební scéně, životu ulice a elektronicko-hudebním undergroundu vůbec. Tedy témata již obvyklá, nyní pouze z Čech přenesená do londýnského prostředí. Převážná část těchto článků je reportážního charakteru, ale co taky očekávat jiného od krátké návštěvy? A tak nezbývá než se spokojit se stručným průvodcem po londýnském klubovém a hudebním životě. Krátce je zaznamenám i život časopisecký.

Zcela jiného zaměření jsou dva články Šárky Halaštové, které jsou věnovány modernímu pohanství, hnutí Wicca, čarodějnictví a kultu přírody a které jsou doplněny i soupisem anglických a českých knih na dané téma. Pohanské vyznání Šárky Halaštové obsahuje sice spoustu důvodů, proč by se člověk měl nebo mohl stát pohanem, ale vesměs jsou to důvody a fakta, které je slyšet i odjinud. Pro někoho mohou být přesvědčivá, pro jiného asi stěží. S tématem úzce souvisí i příspěvek Ivana Adamoviče z návštěvy okultního londýnského (jak jinak) knihkupectví Atlantis. Celkově je téma pohanství zpracováno spíše informativně a fakta zde uváděná jsou víceméně známá.

Jsou však i oblasti, ve kterých je Živel dosud nedostižný a novátorský.

Jako jediný z českých časopisů se v neobvyklé míře soustavně věnuje mapování kulturního a společenského dění v kyberprostoru a kyberpunku. Nové číslo přináší rozhovor s Douglasem Rushkoffem, z jehož knihy Kyberie, kterou Živel chystá k vydání, již byly v jednom z předchozích číslech otištěny ukázky. Rushkoff nabízí poněkud skeptický pohled na historii a úpadek kyberkultury a její zneužití byznysem. Odstup od konzumního života, který je manipulován médii a v němž televize pomocí programů "programuje" své diváky. Pokud by vám Rushkoffova analýza současnosti nestačila, potom lze doporučit elektronický časopis CTHEORY (www.ctheory.com) Arthura a Marilouise Krokerových.

K dalším článkům z této oblasti patří koláž poznámek o kyberfeminismu Girls needs modems. Jako zástupce opačného pohlaví necítím potřebu vyjadřovat se k tomuto témata, a tak pouze jednu poněkud překvapující ukázku "Ženy a jiní mimozemšťané představují neuvěřitelně disproporční množství schizofreniků udržovaných uklidňujícími pilulkami a léky proti schizofrenii." Sadie Plantová (str. 74).

Z hlediska literatury se sluší připomenout, že Živel přináší i překlady dvou britských autorů, Irwinga Welshe a Johna Kinga. První je znám především jako autor knihy Trainspotting, která posloužila jako předloha stejnojmenného a do jisté míry kultovnímu filmu uváděnému i v českých kinech. Druhá ukázka je z prostředí anglických fotbalových fanoušků.

Jedenácté číslo sice nepřináší tak kontroverzní téma jako předchozí, věnované pornografii, ale i ono si pro čtenáře zachovalo atraktivní obsah a tradičně výraznou grafiku. Doufejme, že tento trend nedozná změny. Na závěr tohoto krátkého zastavení jenom poznámka, že by bylo podivné, aby časopis žijící v symbióze s moderními technologiemi neměl své vlastní internetové stránky. Zde je jejich adresa: www.zivel.cz

(recenze pro Tvar 1999, č. 9, s. 23)

Připomínky zasílejte na pkotrla@gmail.com, příspěvky nelze přetiskovat bez vědomí autora.Přečtěte si, co píšu na blogu:

Básníci v prostoru Zlín 2024: Svatava Antošová – Sázení ohně (přidáno 16. 06. 2024)

Santini neomrzí (přidáno 16. 06. 2024)

Úterní večer ve společnosti spisovatele Jana Němce (přidáno 12. 06. 2024)

Synonymum krajina ve vysílání zpravodajství regionální televize A11 (přidáno 08. 06. 2024)

Synonymum krajina – fotografie z uvedení a vernisáže (přidáno 04. 06. 2024)[kotrla.com] [seznam recenzí] [pak - blog ] [nakladatelství klenov] [sloupky pro host] [časopis texty] [fotografie] [scriptorium] [aluze]