[kotrla.com] [seznam recenzí] [pak - blog ] [nakladatelství klenov] [sloupky pro host] [časopis texty] [fotografie] [scriptorium] [aluze]

Pavel Kotrla: Recenze a články

Autoři knih abecedně: A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž


: Pan Twardowski (Brno: Host )

O vzdálených místech poeticky

ISBN: 80-86055-33-7

Bogdan Trojak: Pan Twardowski (Brno: Host 1998)

Co bude příště?

Před dvěma lety byla prvotina Kuním štětcem Bogdana Trojaka přijata s nebývalou pozorností, a tak se netrpělivě čekalo okamžik, kde se objeví jeho sbírka následující. Stalo se. Nyní tedy máme možnost seznámit se s Panem Twardowskim, kterého v edici Poesie vydalo nakladatelství Host.

Již úvodní verše předznamenání naznačují, že se něco událo v básníkově duši od doby, co vydal svou první sbírku. Jeho poezie neprošla nějakou násilnou změnou, ale přece jenom už od samotného počátku cítíme, že se v něčem změnila, a tak pátráme v čem. A po chvíli se nám zdá, že je jiná přinejmenším vztahem ke dvěma skutečnostem, jenž ovlivňují Trojakovu tvorbu. Je to k vztah Bohu a k ženě. Jejich vzájemná souvztažnost připomíná spojité nádoby. Změna vztahu k jedné z těchto skutečností automaticky vyvolala i změnu vztahu druhého. Zatímco Kuní štětec kladl do popředí vztah k Bohu, nyní je básníkova pozornost více zaměřena k ženě. A právě žena, jako symbol, vnáší do až snově lehkých obrazů autorovy poezie více reality. Trojakovy verše tak získávají podobu hmatatelnějších a konkrétnějších obrazů.

V autorově poezii není žena zobrazována pouze jako milenka. Ve spojitosti s ženou v Trojakově poezii ožívá i obraz dávných rituálů plodnosti (např. teď tisknou domkaři milenky do brázd / a jejich lopatky, jak křídla serafa, / rozechvějí po nebi bělostný obraz (str. 38) a Mráz. Ve tmě ona / k tobě si lehá. / V podbříšku dopéká / bílý chleba. (str. 20)). Věci nabývají charakter symbolů a autorův svět se k těmto symbolů přibližuje. A tak především ve spojitosti s faustovskou legendou o panu Twardowském, která sbírku kompozičně zaštiťuje, se dostává Trojak do blízkosti mýtů, jako žádný z jeho vrstevníků. Podařilo se mu naplnit verše nejenom magií legendy, ale i magií obyčejných událostí, magií dennodenního života, v jehož opakování lze znovu a znovu nalézat utkvělá znamení dob a událostí minulých. Sisyfovský osud pana Twardowského tento dojem pouze umocňuje.

Dalším Trojakovým překvapením je závěrečný oddíl sbírky, který je tvořen krátkými lyrickými prózami. Snad právě tento oddíl může být dalším ze zdrojů budoucích básníkových tajemství a cest. Trojak Panem Twardowskim potvrdil svůj talent a vyvolal stejně zaslouženou pozornost jako jeho prvotina. Navíc zanechal čtenáře v otázkách, dohadech a v očekávání sbírky následující. Jak moc bude jiná? Bude dobrá? Troufám si říct, že tahle je, ale netroufám si hádat o čem bude ta následující. Nesporný talent Trojakův je zřejmý, je zde ale jedno nebezpečí, a to, že se příliš brzy stane klasikem.


Připomínky zasílejte na pkotrla@gmail.com, příspěvky nelze přetiskovat bez vědomí autora.Přečtěte si, co píšu na blogu:

Stanislav Biler (přidáno 23. 05. 2024)

Aurora Borealis (přidáno 11. 05. 2024)

Jak vznikala naše bibliofilie Synonymum krajiny (přidáno 30. 04. 2024)

Pavel Kotrla – Libor Sošťák: Synonymum krajina (2024) (přidáno 28. 04. 2024)

Objednávka knihy Synonymum krajina (přidáno 25. 04. 2024)[kotrla.com] [seznam recenzí] [pak - blog ] [nakladatelství klenov] [sloupky pro host] [časopis texty] [fotografie] [scriptorium] [aluze]