[kotrla.com] [seznam recenzí] [pak - blog ] [nakladatelství klenov] [sloupky pro host] [časopis texty] [fotografie] [scriptorium] [aluze]

Pavel Kotrla: Recenze a články

Autoři knih abecedně: A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž


Erotika v poezii na stranách Sešitů

Poezie na stranách Sešitů nebyla spjata pouze shodným vývojem a vymezením se vůči politické moci, spojovaly ji i některé námětové okruhy. Jedním z nich byl okruh erotických námětů, který se stal i záminkou k likvidaci Sešitů. Ty byly nařčeny z pornografie poté, co uveřejnily první část prózy Henryho Millera Tiché dny v Clichy (Miller 1969) a několik částí prózy Jiřího Gruši.

Znovuobnovený zájem o erotiku, který můžeme dát do souvislosti i s celosvětově probíhající sexuální revolucí, započal u mladých básníků před vznikem Sešitů. Již tehdy publikuje jeden z nich, Josef Hanzlík, svou teoretickou práci o vztahu erotiky a nejmladší české poezie (Hanzlík 1966). Zaujetí touto tématikou je pak patrné z celé historie časopisu.

Za dobu svého trvání uveřejnily Sešity několik teoretických statí o vztahu erotiky, obscenity a pornografie k umění a k literatuře (Novák 1968, Lawrence 1969). Mezi jinými se zde objevilo i jméno markýze de Sade a ukázka z jeho Filosofie budoáru (Sade 1969) věnovaná sexuálním úchylkám. Mladé poezii však byla mnohem blíže spíše stať Ivana Svitáka Problém mladé ženy (Sviták 1968), věnovaná obecným otázkám sexuality, lásky a erotiky v průběhu typicky se vyvíjejícího ženina života. Objevila se i řada překladových příspěvků s erotickou tématikou z oblasti prózy a poezie: např. Salvador Dalí – Veliký masturbant (Dalí 1968), Allen Ginsberg – Kvílení (Ginsberg 1969), D. H. Lawrence – Milenec Lady Chatterleyové (Lawrence 1969). Jedním z nejpozoruhodnějších příspěvků byla ukázka z románu Miodraga Bulatoviće Hrdina na oslu (Bulatović 1968), v překladu a s předmluvou Sexem proti válce Dušana Karpatského (Karpatský 1968), která vyšla v posledním čísle Sešitů před srpnovou invazí vojsk.

Jak bylo výše řečeno, zájem o erotická témata projevovali mladí básníci již před vznikem Sešitů. Teoretický zájem o tuto oblast však musel být zaštítěn nějakým "vyšším" cílem: "Stále stoupající zájem světové veřejnosti o problematiku sexuálního života jedince ve vztahu k jedinci i jedince ve vztahu ke kolektivu [zvýraznil PK] (potence, deviace, menstruace, populace, klimakteria, aborty, puberty, frigidity, sterility, orgasmy, prevence, ipsace, odcizení atd.) vyvolává potřebu mobilizovat všechny zdroje informací, které by pomohly objasnit o rozplést tu řadu zapeklitostí, které na naši civilizaci dolehly (Hanzlík 1966: 60)." Ponecháme stranou poezii před vznikem Sešitů, neboť ta byla "pouhou přípravou, předehrou ke skutečnému dravému zápasu o strhující, žhavý, dokonale dnešní sex (Hanzlík 1966: 62)" a zaměříme svou pozornost na umělecké ztvárnění lásky, sexu a erotiky v poezii pozdější.

Charakteristickým rysem pro verše námi sledované skupiny autorů je ostych před zobrazením samotného aktu zrození. Ten je ve většině případů přecházen mlčením, jen občas najdeme kusou zmínku:

a dívej se:
z břicha jí vyskočil chlapec
(Gruša)

Tento ostych se ovšem už netýká zobrazení aktu milostného, který je zachycován v široké škále různých variant – od ryze metaforického vyjádření k popisnému, od melancholického k cynickému:

Matka mě počala v roce 33 Ale občas se mi zdá
že mě nepočala že otec jen vsadil do růžové země prut
>Viděl jsem všade množství sena semen i bělásků
a blažení rodiče si přáli
abych vyrůstal s verunkami na pestrobarevné louce
(Dadák )

Víš-li co?
Přirážej
Soulož budiž hygienická
Nevrzej mi tu nejsme cvrčci ale zaslíbenci...

...A už dělej ty chlípné protipohyby
už kolíbejte tě mé senné koliby
Už hemuj vraž mi ho postupuj
Já mocná hukotná nocnatá trocná thuj
nad tebou prašumím a vše odvěčně vím
tvé perly zurkotné do kotců odnáším
do se a půjč mi ho můj popatřenče
klepe kolena zaklesnutý klenče
Tvá parož rozsutá a rousle mušle má
Já jsemť tvá mátoha a mandle pražená
Pražena tvoje nepřemilená
přirážející tvoje klisna šílená
(Diviš)

Obě předchozí ukázky představují krajní póly, mezi nimiž se zobrazení milostného aktu v poezii Sešitů pohybovalo. Vesměs ale můžeme říci, že pro tuto básnickou skupinu byla mnohem typičtější civilnější podoba zobrazení, která nepostrádala jistou dávku hravosti a nadsázky:

x § 4
holky moje zlatovlasý
velikou láskou vás miluji
všude a
veškeré
kde se jen namanou
ovčíny vaše tam vbíhám
ržáním vítán
abych vás naplnil toužné
ó
vlnou se probíraje
holky moje zlatovlasý
veliké věci spřádáme spolu

a prostřed vás jedna
ovce má černá
nedomilovaná
(Hartel)

S obdobným smyslem pro humor jsou líčena i případná erotická zklamání:

Co s tebou udělám až ráno vstanu:
1. Lehnu si.
5. Začnem.
6. Zalezem do nor já do tvé nory ty do mé nory.

7. Vezmem notový papír.
8. Zkonstatujem že není k ničemu.
9. Rychle pro nábojnice kartáče byly zlevněny.

10. Přepneme se nad odvěsnou.
11. Spustíme se – kolmicí.
12. Proniknem.
13. Neproniknem. Nešťastná třináctka.
(Honys)

Mohli bychom uvést celou řadu dalších ukázek, ale doufejme, že ty uvedené snad postačí jako ilustrace trvalejšího zájmu básnické skupiny Sešitů o erotickou tématiku, ke kterému se ostatně redakce, krátce před zánikem Sešitů, otevřeně přihlásila (Sešity č. 26, str. 57): "Sešity se i nadále chtějí věnovat v oblasti původní beletrie především autorům nových, otevřených poetik. Překladová beletrie se v příštím roce zaměří především na tabuizovaná témata – erotiku a sex, psychadelické kreace apod. – tak, jak se promítají v dílech de Sada, D. H. Lawrence, Célina, Ginsberga a dalších." I když Sešity ani po tomto prohlášení v původních příspěvcích nikdy nepřekročily hranici pornografie a obscenity, ani surrealistické bizarnosti, přece jenom se jejich otevřenost později stala dostačující záminkou k likvidaci Sešitů. Erotika se tak měla na čas vytratit z oficiálně publikované poezie vůbec, jak dokazuje např. Básnický almanach 1973, kde ve verších padesáti básníků o ní nenalezneme ani zmínku.

(vyšlo v časopise Tvar 1998, č. 2, s. 9)

Připomínky zasílejte na pkotrla@gmail.com, příspěvky nelze přetiskovat bez vědomí autora.Přečtěte si, co píšu na blogu:

Stanislav Biler (přidáno 23. 05. 2024)

Aurora Borealis (přidáno 11. 05. 2024)

Jak vznikala naše bibliofilie Synonymum krajiny (přidáno 30. 04. 2024)

Pavel Kotrla – Libor Sošťák: Synonymum krajina (2024) (přidáno 28. 04. 2024)

Objednávka knihy Synonymum krajina (přidáno 25. 04. 2024)[kotrla.com] [seznam recenzí] [pak - blog ] [nakladatelství klenov] [sloupky pro host] [časopis texty] [fotografie] [scriptorium] [aluze]