[kotrla.com] [seznam recenzí] [pak - blog ] [nakladatelství klenov] [sloupky pro host] [časopis texty] [fotografie] [scriptorium] [aluze]

Pavel Kotrla: Recenze a články

Autoři knih abecedně: A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž


Douglas Rushkoff: Kyberie - život v kyberprostoru (Živel 1999)

V područí informací?

Douglas Rushkoff: Kyberie - život v kyberprostoru (Živel 1999)Douglas Rushkoff, v některých kruzích známý i pod přezdívkou Kyberboy, je autorem knihy Kyberie - život v kyberprostoru, kterou jako 1. publikaci ve své ediční řadě vydal časopis Živel (1999) a na kterou již delší dobu upozorňoval. S některými ukázkami z Rushkoffovy tvorby nás na svých stranách seznámil.

Autor knihy je s problematikou dobře obeznámený publicista, který působí na univerzitě v New Yorku, kde se věnuje médiím a mediální kultuře. Nelze pominout skutečnost, že právě tato jeho kniha byla jednou z prvních, které vyvolaly u čtenářů podstatnější zájem o nové oblasti spjaté s počítači a kyberprostorem. Do té doby bylo zpracovávané téma široké věřenosti do jisté míry zahaleno rouškou tajemství.

Kyberie byla často vnímána jako svět podivných technik a konspirace. Od doby, ve které tato kniha vznikala (1994), se mnohé změnilo. Počítače pozměnily každodenní chod života. Někdy k lepšímu, někdy k horšímu. S počtem uživatelů nových technických a komunikačních možností přibylo také čtenářů schopných a ochotných se v této problematice orientovat. Rushkoffova kniha byla jednou z prvních, která byla ochotna být průvodcem v tomto světě nových média, jejich tvůrců a uživatelů. Do té doby se bylo možno s touto problematikou seznámit především v dílech kyberpunkových autorů. Ale i přes Rushkoffovův zasvěcený pohled, i on ve své publicistické knize místy nabízí romantizující pohled na komunitu umělců, programátorů a lidí spjatých s tímto prostorem, který není vždy podložen argumenty, ale osobní angažovaností. Do značné míry je tento fakt spjat s očekáváním nové a šťastnější epochy, ve které lidstvo a stroje prolnou v jeden velký, vzájemně propojený a komunikující celek. V roce 1994, v době nástupu internetu a jeho možností, byl tento entuziasmus pochopitelný.

Jak vydavatelé knihy, tak i sám autor jsou si vědomi, že kniha za těch několik málo let od svého napsání v některých ohledech zastarala, a tak ji doplnili o dva novější texty. Ty knize dávají jiné vyznění, než původní Rushkoffovův text, který je ostatně volně dostupný na jeho domovské stránce (www.rushkoff.com). Některé z předkládaných vizí zůstaly doposud nenaplněny, jiné byly bohužel pohlceny ve víru času a zapomenuty. Víra v možnosti globalizovaného, tedy propojeného a komunikujícího, světa zůstala však nezlomena, a to i přesto, že již nyní je pevně uchopen a spoután předivem reklamy a jejich agentů. Právě tlak reklamy vnímá Rushkoff jako jeden z nejsilnějších vlivů na formující se kyberprostor a jeho komunikační možnosti. Pokud by podařilo internet svázat pevnými pravidly, a tyto snahy stále sílí, mohl by se kyberprostor stát pouze dalším z tradičních a kontrolovatelných médií. Plně v rukou obchodníků. A převážně o tyto obavy, kdy komunikace může být nahrazována pouhými odosobněnými informacemi, se s námi autor na stranách své knihy dělí.

29. 5. 2000; psáno pro TVAR


Připomínky zasílejte na pkotrla@gmail.com, příspěvky nelze přetiskovat bez vědomí autora.Přečtěte si, co píšu na blogu:

Marek J. Vavřinec: Krajinou Bohů, démonu a lidí (přidáno 05. 06. 2023)

Jeden příběh dvojím perem 2023 (přidáno 01. 06. 2023)

Vektor radosti (přidáno 21. 05. 2023)

Čtení Aleny Mornštajnové na Bystřičce (přidáno 25. 04. 2023)

Stínový profil (přidáno 17. 04. 2023)[kotrla.com] [seznam recenzí] [pak - blog ] [nakladatelství klenov] [sloupky pro host] [časopis texty] [fotografie] [scriptorium] [aluze]