[kotrla.com] [seznam recenzí] [pak - blog ] [nakladatelství klenov] [sloupky pro host] [časopis texty] [fotografie] [scriptorium] [aluze]

Pavel Kotrla: Recenze a články

Autoři knih abecedně: A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž


Douglas Rushkoff: Kyberie - život v kyberprostoru (Živel 1999)

V područí informací?

Douglas Rushkoff: Kyberie - život v kyberprostoru (Živel 1999)Douglas Rushkoff, v některých kruzích známý i pod přezdívkou Kyberboy, je autorem knihy Kyberie - život v kyberprostoru, kterou jako 1. publikaci ve své ediční řadě vydal časopis Živel (1999) a na kterou již delší dobu upozorňoval. S některými ukázkami z Rushkoffovy tvorby nás na svých stranách seznámil.

Autor knihy je s problematikou dobře obeznámený publicista, který působí na univerzitě v New Yorku, kde se věnuje médiím a mediální kultuře. Nelze pominout skutečnost, že právě tato jeho kniha byla jednou z prvních, které vyvolaly u čtenářů podstatnější zájem o nové oblasti spjaté s počítači a kyberprostorem. Do té doby bylo zpracovávané téma široké věřenosti do jisté míry zahaleno rouškou tajemství.

Kyberie byla často vnímána jako svět podivných technik a konspirace. Od doby, ve které tato kniha vznikala (1994), se mnohé změnilo. Počítače pozměnily každodenní chod života. Někdy k lepšímu, někdy k horšímu. S počtem uživatelů nových technických a komunikačních možností přibylo také čtenářů schopných a ochotných se v této problematice orientovat. Rushkoffova kniha byla jednou z prvních, která byla ochotna být průvodcem v tomto světě nových média, jejich tvůrců a uživatelů. Do té doby se bylo možno s touto problematikou seznámit především v dílech kyberpunkových autorů. Ale i přes Rushkoffovův zasvěcený pohled, i on ve své publicistické knize místy nabízí romantizující pohled na komunitu umělců, programátorů a lidí spjatých s tímto prostorem, který není vždy podložen argumenty, ale osobní angažovaností. Do značné míry je tento fakt spjat s očekáváním nové a šťastnější epochy, ve které lidstvo a stroje prolnou v jeden velký, vzájemně propojený a komunikující celek. V roce 1994, v době nástupu internetu a jeho možností, byl tento entuziasmus pochopitelný.

Jak vydavatelé knihy, tak i sám autor jsou si vědomi, že kniha za těch několik málo let od svého napsání v některých ohledech zastarala, a tak ji doplnili o dva novější texty. Ty knize dávají jiné vyznění, než původní Rushkoffovův text, který je ostatně volně dostupný na jeho domovské stránce (www.rushkoff.com). Některé z předkládaných vizí zůstaly doposud nenaplněny, jiné byly bohužel pohlceny ve víru času a zapomenuty. Víra v možnosti globalizovaného, tedy propojeného a komunikujícího, světa zůstala však nezlomena, a to i přesto, že již nyní je pevně uchopen a spoután předivem reklamy a jejich agentů. Právě tlak reklamy vnímá Rushkoff jako jeden z nejsilnějších vlivů na formující se kyberprostor a jeho komunikační možnosti. Pokud by podařilo internet svázat pevnými pravidly, a tyto snahy stále sílí, mohl by se kyberprostor stát pouze dalším z tradičních a kontrolovatelných médií. Plně v rukou obchodníků. A převážně o tyto obavy, kdy komunikace může být nahrazována pouhými odosobněnými informacemi, se s námi autor na stranách své knihy dělí.

29. 5. 2000; psáno pro TVAR


Připomínky zasílejte na pkotrla@gmail.com, příspěvky nelze přetiskovat bez vědomí autora.Přečtěte si, co píšu na blogu:

Stanislav Biler (přidáno 23. 05. 2024)

Aurora Borealis (přidáno 11. 05. 2024)

Jak vznikala naše bibliofilie Synonymum krajiny (přidáno 30. 04. 2024)

Pavel Kotrla – Libor Sošťák: Synonymum krajina (2024) (přidáno 28. 04. 2024)

Objednávka knihy Synonymum krajina (přidáno 25. 04. 2024)[kotrla.com] [seznam recenzí] [pak - blog ] [nakladatelství klenov] [sloupky pro host] [časopis texty] [fotografie] [scriptorium] [aluze]