[kotrla.com] [seznam recenzí] [pak - blog ] [nakladatelství klenov] [sloupky pro host] [časopis texty] [fotografie] [scriptorium] [aluze]

Pavel Kotrla: Recenze a články

Autoři knih abecedně: A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž


Karen Blixenová: Sedm fantastických příběhů (Argo 1999)

Sedm fantastických příběhů

Karen Blixenová: Sedm fantastických příběhů (Argo 1999)Karen Blixenová představuje pro Dány jméno jednoho z moderních klasiků této severské literatury. Již mnohem méně však její jméno řekne českému čtenáři. Snad je to dáno i skutečností, že její tvorba je spojována s různými pseudonymy, zvláště pak s jejím rodným jménem Isak Dinesen, pod kterým v roce 1934 v USA publikovala i svou prvotinu Sedm fantastických příběhů. Po úspěchu anglické verze následovala o rok později i verze dánská, přeložená samotnou autorkou. O tu se opírá, byť s přihlédnutím k verzi původní, i český překlad vydaný nakladatelstvím Argo (Praha 1999). Poprvé je tak český čtenář může seznámit s nejznámějším autorčiným dílem vcelku, neboť z tohoto cyklu novel byly u nás publikovány doposud pouze dvě.

Sedm fantastických příběhů je dílo, které v době svého vzniku způsobilo senzaci a vyvolalo vlnu kladných i záporných ohlasů, které odrážely především situaci uvnitř samotné dánské společnosti. Blixenová do tehdejšího převážně sociálně orientovaného proudu dánské literatury třicátých let vstoupila s knihou, která překvapila jak svým elegantně uhlazeným a kultivovaným stylem, tak i obsahem až příliš navazujícím na tradice literatury. Je až s podivem, že právě tento styl jí byl vyčítán a byl dokonce pokládán za směs arogance a snobství, pomocí kterého se jako příslušnice šlechty vyvyšuje nad vznikající demokratickou společnost. Část soudobé kritiky se nedokázala smířit s autorčiným osobitý uhlem pohledu, vycházejícím z jejího vnitřního přesvědčení. Snad i z tohoto důvodu nadále publikovala své knihy v obou jazykových verzích, neboť její dílo bylo přijímáno spíše za hranicemi, než v rodném Dánsku, kde se prosazovalo jen pozvolna.

I když novely začaly vznikat již za autorčina pobytu v Africe, kde v letech 1913 až 1931 pěstovala kávu, dopracovány byly až v Dánsku. Již jejich původní, a výstižnější, anglický název (Seven Gothic Tales) odkazoval k některým z inspiračních zdrojů autorčina díla. Především pak k tradici gotického románu a k jeho pozdějším pokračovatelům. Na autorku například silně zapůsobil Frankenstein Mary Shellyové. Na odkaz této literární tradice Blixenová navazuje především po stránce dějové, popřípadě zasazením příběhu do romantického prostředí. Avšak ani přes poměrně jednoduché zápletky, není možná jednoduchá a jednoznačná interpretace. Samotný příběh u Blixenové slouží spíše jako médium, s jehož pomocí jsou spřádány a manipulovány křehké lidské osudy. Právě na manipulaci je kladen důraz. Příběhem, ve kterém dochází k potrestání manipulátora je novela Básník. Obměna tohoto motivu se objevuje i v další novele Opice, ve které se představená kláštera v důsledku svého jednání s druhými sama mění ve své oblíbené zvíře. Ve všech případech se autorka více než o jednoznačné vyznění příběhu snaží o vykreslení charakteru a vlastností jednotlivých postav.

Po úspěchu a ohlasu prvé knihy Karen Blixenová překonala ostych a dále se věnovala psaní. Vydala ještě několik povídkových souborů a knih svázaných s jejími africkými pobyty. I přesto však jejím nejznámějším dílem zůstala knižní prvotina.

Tato kniha se již asi těžko stane literární senzací. Stále se ale jedná o čtivou a nadčasovou knihu, zaplňující mezeru v poznávání dánské literatury. Vzhledem k tomu, že se jedná o autorku v našem kontextu nepříliš známou, lze, jinak této záslužné a přínosné, knize vytknout pouze absenci doslovu, nebo podrobnějšího portrétu autorky. A to nejenom proto, že její život byl sám o sobě zajímavým příběhem.


27. 11. 2000 (pro TVAR)


Připomínky zasílejte na pkotrla@gmail.com, příspěvky nelze přetiskovat bez vědomí autora.Přečtěte si, co píšu na blogu:

Básníci v prostoru Zlín 2024: Svatava Antošová – Sázení ohně (přidáno 16. 06. 2024)

Santini neomrzí (přidáno 16. 06. 2024)

Úterní večer ve společnosti spisovatele Jana Němce (přidáno 12. 06. 2024)

Synonymum krajina ve vysílání zpravodajství regionální televize A11 (přidáno 08. 06. 2024)

Synonymum krajina – fotografie z uvedení a vernisáže (přidáno 04. 06. 2024)[kotrla.com] [seznam recenzí] [pak - blog ] [nakladatelství klenov] [sloupky pro host] [časopis texty] [fotografie] [scriptorium] [aluze]