[kotrla.com] [seznam recenzí] [pak - blog ] [nakladatelství klenov] [sloupky pro host] [časopis texty] [fotografie] [scriptorium] [aluze]

Pavel Kotrla: Recenze a články

Autoři knih abecedně: A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž


Slavomír Kudláček: Zapomenutá noc (Brno: Host 2001)

Poezie s radiodepeší

Slavomír Kudláček: Zapomenutá noc (Brno: Host 2001)Ediční řada poesie v nakladatelství Host patří k jedné z nejproduktivnějších, a tak není divu, že v posledním desetiletí se jí díky redakčnímu výběru podařilo významně ovlivnit obraz současné literární scény. Za dobu své existence řada dospěla až k jubilejnímu svazku číslo padesát, kterým se stala třetí sbírka Slavomíra Kudláčka Zapomenutá noc.

Devadesátistránková sbírka krátkých básní psaných volným veršem je členěna do šesti částí a jedné mezihry, která se nachází mezi třetím a čtvrtým oddílem a je pojmenovaná stejně jako kniha samotná. Názvy jednotlivých oddílů a jejich kompoziční provázání tvoří celek blízce svázáný s fenoménem ohně a motivem světla. Kontrast ohně a noci, světla a tmy, je pro sbírku natolik příznačný a celou ji prostupuje, že se již při prvním čtení dere do popředí. Obrazy ohně a noci zde představují nejenom konkrétní zobrazení uplývání času, střídání noci a dne, ale v metaforické a symbolické rovině odkazují k době válečné, pro kterou je nálepka času tmy (příkoří, útrap, smrti) a ohně (boje, odporu) příznačná. Jako tenká průvodní linie je ve sbírce přítomná textová vrstva radiodepeší vysílačky Libuše z roku 1942 mezi ní a Londýnem. Přinejmenším touto reminiscencí je sbírka s válečnými událostmi svázána.

Evokace smrti ve spojitosti s obrazem ohně se objevuje již v jedné ze vstupních básni sbírky – Proroctví. Zde má však plamen zároveň očistnou moc a funkci, která toto zničení překonává. Oheň dokáže spálit a přeměnit v popel, nikoliv zničit. Pro mne, jako čtenáře, bylo překvapením setkat se s reflexí druhé světové války u autora narozeného až v poválečných letech (1954), navíc s takovým časovým odstupem. Otázkou bez odpovědi zůstává, zda tyto texty můžeme vnímat aktualizovaně i ve spojitosti s válečnými událostmi v Evropě let posledních. Zarážející však není nepřítomnost konkrétní zkušenosti, ale skutečnost, že se toto téma objevuje. V současné, až na sebe příliš soustředěné a do sebe ponořené české poezii je to věc nezvyklá a přinejmenším hodná zájmu.

O to více, ve spojitosti s výše uvedeným, vystupuje do popředí Kudláčkova intimní výpověď bez mnoha slov a bez zalíbení v patetičnosti. Skrývá se v ní plno samot a nejistot. Ty jsou ukryty v jednotlivých obrazech spojených se slovy jako ticho, cosi, prázdno. Pro ilustraci zde uveďme jednu z nejkratších a zároveň nejsilnějších básní sbírky s motivem očekávání, který doprovází i další texty sbírky a ve které se tato skutečnost odráží. Ostrov: Jak dlouho / vydrží voda a stesk / Za jak dlouho sem / doletí ptáci? / Do kdy / udržím při životě / kozy a sen...?

Na závěr nezbývá než podotknout, že nakladatelství Host mělo při výběru jubilejní knihy šťastnou ruku a v podobě Kudláčkovy sbírky předložilo čtenáři kvalitní text.

(recenze pro Tvar 2001, č. 14, s. 22)

Připomínky zasílejte na pkotrla@gmail.com, příspěvky nelze přetiskovat bez vědomí autora.Přečtěte si, co píšu na blogu:

Básníci v prostoru Zlín 2024: Svatava Antošová – Sázení ohně (přidáno 16. 06. 2024)

Santini neomrzí (přidáno 16. 06. 2024)

Úterní večer ve společnosti spisovatele Jana Němce (přidáno 12. 06. 2024)

Synonymum krajina ve vysílání zpravodajství regionální televize A11 (přidáno 08. 06. 2024)

Synonymum krajina – fotografie z uvedení a vernisáže (přidáno 04. 06. 2024)[kotrla.com] [seznam recenzí] [pak - blog ] [nakladatelství klenov] [sloupky pro host] [časopis texty] [fotografie] [scriptorium] [aluze]