[kotrla.com] [seznam recenzí] [pak - blog ] [nakladatelství klenov] [sloupky pro host] [časopis texty] [fotografie] [scriptorium] [aluze]

Pavel Kotrla: Recenze a články

Autoři knih abecedně: A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž


Letenka do noci (Antologie současné surrealistické poezie)(Brno: Petrov 2003)

Surrealismus stále žije - prozatím

Kateřina Rudčenková : Noci, noci (Praha: Torst 2004)Současná česká poezie je bohatá nejenom svou produkcí, ale i počtem jmen. Při celé její rozmanitosti je patrné, že autoři i přes různé příbuznosti a vzájemné vztahy nejsou seskupeni v žádných skupinách ani za žádnými manifesty. Přesto je zde jedna výjimka - básníci hlásící se k surrealismu. Právě z jejich současné tvorby vydalo nakladatelství Petrov na sklonku uplynulého roku antologii Letenka do noci.

Svazek, jehož editory jsou František Dryje a Pavel Řezníček, přináší texty šestadvaceti autorů různých věkových generací. Skutečnost, že se editoři neomezili pouze na své vrstevníky, je nutno přijmout s povděkem. Kompozičně je svazek rozdělen do dvou částí. V té první a rozsáhlejší, kterou sestavil František Dryje, jsou zastoupeni členové Skupiny českých a slovenských surrealistů (a i to je důvod, proč je ve svazku přítomna tvorba bratislavského Alberta Marenčina, nar. 1922), tradičně se prezentující ve své tribuně, revue Analogon. Odtud mohou čtenáři znát většinu zastoupených jmen.

V druhé části, sestavené Pavlem Řezníčkem, pak najdeme autory, kteří sice stojí mimo tuto skupinu, ale hlásí se k surrealistickým východiskům tvorby. Na více než tři sta padesáti stranách je tak zachycen poměrně podrobně aktuální stav v širším surrealistickém okruhu. Kladem antologie jsou autorské medailony, neboť některé z tvůrců bychom marně hledali v literárních slovnících a encyklopediích, a také datace jednotlivých textů a jejich vřazení do básnických sbírek.

Poezie surrealistických tvůrců stojí spíše na okraji současného poetického spektra, ale přesto se zde najdou básníci, které není vhodné opomíjet a nezaznamenat. Alena Nádvorníková, Pavel Řezníček či Karel Šebek jsou jména, která se již do české poezie zapsala. V jiných případech, například u Vickiho Shocka, je však zařazení některých ukázek do antologie poezie sporné, neboť nazývat autorovy krátké prozaické útvary poezií bych se neodvažoval.

Do svazku jsou zařazeny i dva texty editorů. Autorem toho podstatnějšího a antologii uvádějícího je František Dryje, který nabízí nejenom shrnutí historie surrealistického hnutí v českých zemích, ale také interpretační část věnovanou zde přítomným autorům. Na knize je znát, že byla pečlivě připravena. Nechybí ani ediční poznámka vysvětlující, která kritéria byla brána v potaz při sestavování svazku. Antologie je opravdu reprezentativní, byť nepřináší žádná velká překvapení. Čtenářům nabízí průřez současným českým surrealismem, i když k některým textům by bylo možno vznést dílčí výhrady. Nedílnou součástí publikace je bohatý obrazový doprovod, který ve většině případů pochází od autorů samotných.

(Recenze pro Týdeník Rozhlas 18/2004, s. 4, 26. 4. 2004 publikováno i na www.rozhlas.cz)

Připomínky zasílejte na pkotrla@gmail.com, příspěvky nelze přetiskovat bez vědomí autora.Přečtěte si, co píšu na blogu:

Marek J. Vavřinec: Krajinou Bohů, démonu a lidí (přidáno 05. 06. 2023)

Jeden příběh dvojím perem 2023 (přidáno 01. 06. 2023)

Vektor radosti (přidáno 21. 05. 2023)

Čtení Aleny Mornštajnové na Bystřičce (přidáno 25. 04. 2023)

Stínový profil (přidáno 17. 04. 2023)[kotrla.com] [seznam recenzí] [pak - blog ] [nakladatelství klenov] [sloupky pro host] [časopis texty] [fotografie] [scriptorium] [aluze]