[kotrla.com] [seznam recenzí] [pak - blog ] [nakladatelství klenov] [sloupky pro host] [časopis texty] [fotografie] [scriptorium] [aluze]

Pavel Kotrla: Recenze a články

Autoři knih abecedně: A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž


: Kulturně historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy (Ostrava: Ústav pro regionální studia FF OU )

Podruhé

ISBN: 978-80-7464-385-9

Kulturně historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy

V době, kdy si většina populace, a naneštěstí i část odborné veřejnosti, vystačí mnohdy pouze s informacemi na získanými na internetu a kdy i velké encyklopedie ustupují verzím čistě elektronickým, je vydávání těchto publikací činem nejen obtížným, ale svým způsobem i odvážným. Mám ale dojem, že ty s regionálním dopadem budou nadále existovat ve verzích tištěných, nebo právě jen tištěných. A pokud se některé toto dílo objeví v novém vydání, tak již to samo si zaslouží pozornost. Kulturně historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy (s vročením 2013) je druhým, rozšířeným a pozměněným vydáním úspěšné Kulturněhistorické encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravyz roku 2005. Jedná se o změny poměrně rozsáhlé, a tak i toto vydání si zaslouží pozornost.

Encyklopedie vyšla jako komplet dvou svazků (doplněný o kartonový obal), přináší více jak 2500 hesel a je rozšířena i o CD ROM s obrazovým materiálem. Disk obsahuje přes 1100 vyobrazení, a to ve slušném rozlišení, které umožňuje i následné využití. Nové vydání připravil autorský tým pod vedením Jakuba Ivánka a Zdeňka Smolky a mimo jiné obsahuje i 270 zcela nových hesel. Předmluva Jiřího Svobody pak vysvětluje historii vzniku publikace i její ideové zázemí.

Jak název sám napovídá, tak oblast zájmu je poměrně přesně vymezena. Ostatně k tomu svádí a tento dojem navozuje i mapa otištěná na obálce. Ale ve skutečnosti ta hranice tak jasná není. Jsou zde hesla z pomezí, ale jiná zase chybí. Například u vodních děl, pokud je zařazeno severní Valašsko, bych očekával zmínku o nádrži Horní Bečva.

Autoři a editoři odvedli kus poctivé práce, ale pár drobností, pochybností nebo chybných informací by se přece jen našlo. Například Marie Šťastná své první verše neotiskla, jak je uvedeno, v roce 2002 na stránkách časopisu Host. Autorčiny verše nacházíme již v roce 2000 v sedmnáctém čísle časopisu Texty. Ale sám si nejsem jist, zda se jedná o úplně první autorčiny publikované verše. Také mne zarazilo proč nemá své heslo například časopis Tramp? Není zmíněn ani v hesle noviny a časopisy.

Z oblasti, kterou mohu nejsnáze posoudit, jsou uvedena hesla jen s drobnými přesahy. Valašsko je zastoupeno jen severní části, např. hesly manželé Podešvovi, portáši, Radhošť, Valašsko, Valaši, Richard Sobotka, Jaroslav Štika, Miloslav Baláš, Mečislav Borák, Ilja Hartinger, Jaroslava Hýžová. A nemohu opomenout ani heslo spolutvůrce Textů Dalibora Maliny, které je zde uvedeno především díky jeho působení v roli ředitele Státního divadla v Ostravě.

Příliš mi však není jasný klíč výběru. Proč někdo ano, někdo už ne. Proč jsou například zahrnuti spisovatelé, méně již hudebníci. Předpokládám, že u dalších okrajových částí tomu může být podobně. Ale to je obecný problém, který je dán rozsahem publikace, tak i skutečností, že na tak malém území vést přesné dělící čáry lze jen stěží. Je údělem encyklopedických svazků, že vždy musí být něco ponecháno mimo.

Všechno jsou to však jen drobné výtky k opravdu rozsáhlé publikaci, navíc dané mým osobním zaujetím pro něco, které nijak nesnižují její nezanedbatelný přínos. Novému vydání encyklopedie jsem rád. Především proto, že obsahuje řadu jinde nedostupných hesel. Náklad 500 kusů se mi zdá vzhledem k problematice také poměrně realisticky zvolený.

(otištěno v Textech 65 (zima 2014-15))

Připomínky zasílejte na pkotrla@gmail.com, příspěvky nelze přetiskovat bez vědomí autora.Přečtěte si, co píšu na blogu:

Stanislav Biler (přidáno 23. 05. 2024)

Aurora Borealis (přidáno 11. 05. 2024)

Jak vznikala naše bibliofilie Synonymum krajiny (přidáno 30. 04. 2024)

Pavel Kotrla – Libor Sošťák: Synonymum krajina (2024) (přidáno 28. 04. 2024)

Objednávka knihy Synonymum krajina (přidáno 25. 04. 2024)[kotrla.com] [seznam recenzí] [pak - blog ] [nakladatelství klenov] [sloupky pro host] [časopis texty] [fotografie] [scriptorium] [aluze]