[kotrla.com] [seznam recenzí] [pak - blog ] [nakladatelství klenov] [sloupky pro host] [časopis texty] [fotografie] [scriptorium] [aluze]

Pavel Kotrla: Recenze a články

Autoři knih abecedně: A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž


Aluze

časopis, od 1998 až doposud

Literární slovník severní Moravy a Slezska (Olomouc: Votobia 2001)Časopis Aluze vydávaný Katedrou bohemistiky FF UP v Olomouci nese podtitul Časopis pro literaturu, filosofii a jiné. Navazuje na dvouletou existenci olomouckého studentského periodika téhož jména, jež založil na PdF UP pedagog Petr Hanuška.
Aluzi od počátku rediguje šéfredaktor Jiří Hrabal, mezi stálé členy postupně se obměňujícího redakčního okruhu patří: Jiří Chocholoušek, Michal Jareš, Ivo Hlaváč, Petr Chleboun a Petr Hanuška.

Časopis je čtvrtletník, ale periodicitu obou ročníků se podařilo udržet jen za cenu vydávání jednoho dvojčísla (1998: č. 1, 86 str.; č. 2-3, 152 str.; č. 4, 198 str.; 1999: č. 1, 222 str.; č. 2, 276 str.; č. 3-4, 344 str.). Náklad se ustálil na počtu 400 výtisků.
Pro Aluzi je příznačná střízlivá grafická úprava s minimem grafických prvků a doprovodných ilustrací, měkká kartonová obálka a zmenšený formát A4. Obsah je členěn do oddílů: Poezie, Próza, Rozhovor, Studie, Recenze, Glosář a Archiválie, od dvojčísla 2-3/98 přibyly oddíly Vzpomínky a Překlad.

Časopis je zaměřen především na kritickou reflexi literární tvorby (převážně české) a literárněvědných a filosofických problémů současnosti, zjevná je snaha o mapování a konfrontaci aktuálního teoretického myšlení ve všeobecném kontextu humanitních věd. Orientaci na náročnějšího a zkušenějšího čtenáře odpovídají rozsáhlé teoretické texty (B. Horyna, R. Brázda, I. Hlaváč, M. Petrů, A. Wellmer, J. Culler, P. Brooks, M. Trávníček, I. Fic). Tato část přibližuje Aluzi spíše vědeckým sborníkům než běžným literárním časopisům.

Původní literární tvorba je přítomna v menším rozsahu (na jedno číslo přibližně dvě povídky a básně tří autorů). Zastoupeni jsou autoři zavedení (J. Křesadlo, R. Ludva, M. Viewegh, L. Kasal) i nezavedení (G. Pleska, M. Jareš, K. Rudčenková, J. Chrobák, L. Hruda, P. Chleboun, N. Proksch, M. Prorok).

Oddíl Archiválie přináší zapomenuté či polozapomenuté texty (teoretické, poetické, korespodence). Nepříliš vyhraněná je rubrika Glosář, která obsahuje jak drobné reakce na příspěvky z předchozích čísel či na aktuální kulturní dění, tak i texty mající povahu kratší studie. Recenzované knihy jsou z oblasti humanitních disciplin, mají výkladově kritický charakter.

LITERATURA:

INTERNETOVÉ ODKAZY:

internetové stránky časopisu Aluze: www.inext.cz/texty/Aluze/Aluze.htm (nyní www.aluze.cz)

(Heslo pro Literární slovník severní Moravy a Slezska (2001; ISBN: 80-7198-515-5))

Připomínky zasílejte na pkotrla@gmail.com, příspěvky nelze přetiskovat bez vědomí autora.Přečtěte si, co píšu na blogu:

Synonymum krajina (přidáno 19. 04. 2024)

Návrat do sobotní Kroměříže (přidáno 17. 04. 2024)

Pomalu… (přidáno 10. 04. 2024)

Rozhovor s Robertem Goláněm v Patriotu (přidáno 09. 04. 2024)

Boží mlat Jana Dadáka v Poetickém klubu (přidáno 22. 03. 2024)[kotrla.com] [seznam recenzí] [pak - blog ] [nakladatelství klenov] [sloupky pro host] [časopis texty] [fotografie] [scriptorium] [aluze]